PRP Kliniken

Behandlingar

Hår och hud är vår expertis. Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor som rör någon av våra behandlingar eller mer generella frågor kring kroppen och PRP.

Vi på kliniken har specialiserat oss inom tillämpad PRP men vi erbjuder också andra tjänster för att kunna tillhandahålla den bästa lösningen utifrån dina behov och förutsättningar. Konsultationen är därför en central del i samtliga av våra behandlingar då vi går igenom vad som passar dig och vilka resultat du kan förvänta dig.

 

En behandling med PRP tar cirka 60 minuter att genomföra. Det krävs minst tre stycken behandlingstillfällen för att på ett optimalt sätt starta den positiva aktivitet i kroppen som PRP ger upphov till.

De tre initiala delbehandlingarna köps i ett paket och utförs med några veckors mellanrum. För att sedan bibehålla ett bra resultat rekommenderar vi enstaka upprepningar av behandlingen, men med ett längre tidsintervall mellan besöken.