PRP Kliniken

Det finns många olika typer av ärr men oavsett karaktär upplevs de ofta som irriterande och estetiskt missprydande. Flera metoder används för att korrigera denna typ av besvär och därför krävs en medicinsk undersökning för att bedöma vilken som passar bäst i ditt fall. PRP har en mycket positiv effekt på mindre ärr tack vare dess läkande effekt djupt nere i cellerna. Ärr i hårbotten kan i vissa fall kräva ett något större ingrepp och ibland är en kombination av två olika behandlingar det mest lämpliga för att uppnå det bästa resultatet.

BESÖK NORDICHAIR.SE FÖR PRISINFORMATION

Vad är ett ärr?

Ärrbildning är kroppens försvar på en skada i huden och tillhör den naturliga läkningsprocessen. Den nya vävnad som bildas får då andra egenskaper än huden runtomkring. Oavsett om ärret uppstått i samband med en olycka, kirurgiskt ingrepp eller till följd av en sjukdom avgör storlek och form metoden för korrigering.

Olika typer

Ärr delas in i olika typer och ser olika ut beroende på skadans grad och var i huden den uppkommit. Ett ärr som läker normalt blir ljust och slätt men yttre faktorer och genetiska förutsättningar kan leda till att ett ärr får ett mer påfallande utseende. Hypertrofiska ärr är tjocka och upphöjda. Kelioder är röda och oregelbundna i formen och har sträckt sig utanför den ursprungliga sårytan. Atrofiska ärr visar sig som insjunkna runda fördjupningar vilka till exempel kan uppkomma till följd av acne.

Ärr efter acne

Acne beror på inflammation i talgkörtlarna och är ett vanligt förekommande hudproblem. Vid kraftiga besvär kvarstår ofta ärr även när acnen läkt ut vilka visar sig som nedsänkningar och färgskiftningar i huden. Dessa är en naturlig reaktion som uppstår när de underliggande hudlagren skadas och otillräckligt med ny bindväv bildas. En behandling med PRP aktiverar cellförnyelsen vilket förbättrar och jämnar ut hudens struktur och ton.

Transplantation

Ärr i hårbotten kan ofta vara missprydande och upplevas som irriterande men med dagens fina teknik blir går det ofta att göra dem helt osynliga. Ärrets utseende bestämmer metoden för korrigering. Ibland krävs det att ärrvävnaden skärs bort och att nytt hår transplanteras till området för ett bra resultat.

 

BOKA EN KOSTNADSFRI KONSULTATION

Obligatoriskt fält

FAQ

Möjligheterna med PRP som behandlingsmetod är många. PRP bromsar håravfall och ökar tillväxten varpå behandlingen kan utföras på hela eller delar av hjässa, ögonbryn och skäggväxt. PRP sätter även igång de processer i huden som motverkar åldrande och korrigerar genom sin läkande kraft de typiska ålderstecken som uppstår ju äldre vi blir. Vi utför behandlingen på ansikte, hals, dekolletage och händer. Det är dessa områden som åldras först och där en föryngrande effekt gör stor skillnad för ditt utseende.

PRP står för ”Platelet Rich Plasma” där Platelet är ett namn för våra minsta blodplättar vars uppgift är att stoppa blödningar och läka sår. Dessa kallas även trombocyter, och består av en mängd tillväxthormoner som har till uppgift att reparera kroppen vid behov. Genom att separera dessa från resten av blodet erhålls det som kallas PRP - en koncentrerad substans av kroppens mest närande och helande ämnen.

PRP-metoden kallas ibland vampyrmetoden för att det är delar av ditt blod som utgör det aktiva ämnet i behandlingen. "Vampyrmetoden" är mer en term som myntats av media.

För att på ett bra sätt sätta igång de positiva processer som en PRP-behandling ger upphov till krävs initialt tre stycken behandlingar, både när det gäller hår och hud. Dessa delbehandlingar utförs med ett par veckors mellanrum. För att sedan bibehålla de positiva resultaten rekommenderas ibland enstaka behandlingar mer sällan.

Det är ej lämpligt att utföra behandlingen på personer som lider av svår anemi eller på personer som äter vissa typer av mediciner. Andra mer livsstilsmässiga faktorer så som rökning är inget hinder men kan påverka effekten av behandlingen.