PRP Kliniken

FRÅGOR OCH SVAR

Vilka områden kan behandlas med PRP?

Möjligheterna med PRP som behandlingsmetod är många. PRP bromsar håravfall och ökar tillväxten varpå behandlingen kan utföras på hela eller delar av hjässa, ögonbryn och skäggväxt. PRP sätter även igång de processer i huden som motverkar åldrande och korrigerar genom sin läkande kraft de typiska ålderstecken som uppstår ju äldre vi blir. Vi utför behandlingen på ansikte, hals, dekolletage och händer. Det är dessa områden som åldras först och där en föryngrande effekt gör stor skillnad för ditt utseende.

Vad är PRP?

PRP står för ”Platelet Rich Plasma” där Platelet är ett namn för våra minsta blodplättar vars uppgift är att stoppa blödningar och läka sår. Dessa kallas även trombocyter, och består av en mängd tillväxthormoner som har till uppgift att reparera kroppen vid behov. Genom att separera dessa från resten av blodet erhålls det som kallas PRP - en koncentrerad substans av kroppens mest närande och helande ämnen.

Vad är vampyrmetoden?

PRP-metoden kallas ibland vampyrmetoden för att det är delar av ditt blod som utgör det aktiva ämnet i behandlingen. "Vampyrmetoden" är mer en term som myntats av media.

Kan en PRP-behandling kombineras med andra metoder mot håravfall?

Ja, en PRP-behandling för håret går utmärkt att kombinera med andra metoder mot håravfall. Tillexempel vid användandet av preparat som Recrea/Rogain (minoxidil) eller Propecia (finasterid) samt olika behandlingar med laser. PRP används även med fördel i samband med en hårtransplantation för att på ett ultimat sätt stimulera hårväxten på det området där de nya hårsäckarna har placerats. På PRP-kliniken ingår alltid tre stycken PRP-behandlingar vid en hårtransplantation.

Hur länge varar resultatet av en PRP-behandling för håret?

Orsakerna till håravfall är många och alla har olika individuella förutsättningar. Alla reagerar inte likadant av behandlingen och därför går det inte att säga exakt hur länge patienten upplever de positiva resultaten av behandlingen. En konsultation är en avgörande del i denna process, där går vi igenom din historia och lägger upp en plan för behandling. Genom enstaka upprepning lite då och då kan resultaten bevaras.

Hur många behandlingar krävs för ett bra resultat?

För att på ett bra sätt sätta igång de positiva processer som en PRP-behandling ger upphov till krävs initialt tre stycken behandlingar, både när det gäller hår och hud. Dessa delbehandlingar utförs med ett par veckors mellanrum. För att sedan bibehålla de positiva resultaten rekommenderas ibland enstaka behandlingar mer sällan.

Hur länge varar resultatet?

Hur lång tid tar det innan resultaten blir synliga?

När behandlingsområdet stimuleras med den näringsrika plasman börjar kroppen att jobba. Till skillnad från kemiska preparat syns ingen omedelbar effekt. Resultatet syns efter cirka tre veckor och blir sedan successivt bättre. Detta kan jämföras olika filler-behandlingar då kroppsfrämmande ämnen används - resultatet syns omedelbart, men kroppen bryter sedan ner ämnet och under några månader. Med en PRP-behandling tar det lite längre tid för resultaten att bli synliga, men det behandlade området förbättras sedan successivt med tiden.

Ger en PRP-behandling upphov till några biverkningar?

Biverkningarna i samband med PRP är mycket små eller obefintliga. Direkt efter behandlingen kan du uppleva en viss rodnad och en mindre svullnad på det behandlade området, denna släpper dock vanligtvis inom ett par timmar. Vi rekommenderar att du väntar i cirka en timme efter behandlingen med att lägga på smink i ansiktet.

Finns det några risker i samband med en PRP-behandling?

En PRP-behandling är en mycket säker behandlingsmetod då endast kroppsegna ämnen används. Det finns därför ingen risk för allergi. Vid injektion av syntetiska substanser kan resultatet bli asymmetriskt eller klumpigt men denna risk uppstår inte i samband med PRP då plasman verkar jämnt över huden.

Passar alla för en PRP-behandling?

Det är ej lämpligt att utföra behandlingen på personer som lider av svår anemi eller på personer som äter vissa typer av mediciner. Andra mer livsstilsmässiga faktorer så som rökning är inget hinder men kan påverka effekten av behandlingen.

Är PRP en säker behandlingsmetod?

Ja, en PRP-behandling är en mycket säker behandlingsmetod då endast kroppsegna ämnen används. Det finns därför ingen risk för allergier eller andra biverkningar. Det enda som skulle kunna hända är att det kan uppstå ett litet blåmärke vid provtagningen, eller att det i värsta fall skulle bli en infektion från något nålstick. Detta har dock aldrig hänt under de drygt 2 000 behandlingar som vi har utfört.

Hur går en PRP-behandling till?

En PRP-behandling börjar med att patienten ges en bedövningssalva på området som ska behandlas, vilken ska verka i cirka en timme. På samma sätt som ett vanligt blodprov tas sedan cirka 8-15ml blod från patienten. Blodet centrifugeras sedan i några minuter varpå den näringsrika plasman separeras från resten av blodet. Plasman förs sedan in i sprutor med mycket tunna nålar och incjiceras sedan på det aktuella området.

Gör en PRP-behandling ont?

Nålarna som används vid injiceringen är mycket tunna vilket i kombination med bedövningssalvan gör att de allra flesta inte upplever någon stor smärta i samband med behandlingen. Bedövningssalvan verkar dock mest på hudens yta vilket gör att själva nålsticket inte känns, däremot upplever vissa att det bränner till lite lätt när den plasma som injiceras ska ta plats i det område som behandlas. Hudens tjocklek och karaktär skiljer sig även mellan olika områden vilket gör att vissa områden är mer känsliga än andra.

Är alla PRP-behandlingar på marknaden likadana?

Nej, absolut inte. Dels skiljer det stort i hur PRP produceras med olika utrustningar och sedan är injektionstekniken avgörande för hur bra resultatet kommer att bli. Den utrustning som finns på marknaden i dag för framställning av PRP skiljer sig avsevärt mellan olika tillverkare. Produkterna varierar i mängden blod som krävs, koncentrationen av trombocyter som erhålls, tid för centrifugering samt hur mycket vita och röda blodkroppar som följer med tillväxtfaktorerna till sprutorna och som sedan injiceras in i kroppen. Alla dessa faktorer har en stor påverkan för slutresultatet. Det krävs också stor erfarenhet för att kunna avgöra mängden tillväxtfaktorer som är rätt för olika typer av problem och olika områden på kroppen. Den som utför behandlingen måste kunna avgöra optimalt djup i huden där tillväxtfaktorerna ska injiceras och om de över huvudtaget kommer till sin rätt och gör nytta.

Varför ska jag välja PRP framför andra behandlingsalternativ?

För dig som önskar en 100% naturlig behandlingsmetod med minimala biverkningar är PRP-metoden ett självklart val. Inga kemiska och kroppsfrämmande substanser används – det är din egen kropp som gör jobbet!